kornblomsten

Kornblomsten

Landsdækkende tilbud 

Klub for efterladte til Parkinson


Klubben er opstået spontant sidste år med initiativ fra et medlem på Sjælland,  der mistede sin mand, og tæller nu 9 medlemmer. 8 kvinder og 1 mand,  heraf 7 fra Sjælland 2  fra  Fyn og Jylland .  Vi mødes af og til og tager ud på forskellige ture / rejser og oplevelser . 


Værdien af at have ligestillede i samme situation er stor. Især når man som pårørende til Parkinson har været gennem, til tider meget lange og svære forløb, er det godt at finde forståelse i den svære tid der kommer efter dødsfaldet. 


Det er målet, at der kan opstå mere lokale klubber rundt i landet i lighed med pårørendegrupper.


Henvendelse til:

  Lise Arnecke, Drejet 1, 5610 Assens,

telf. 2946 2114,

mail: lisephyllis@gmail.com