kornblomsten

Kornblomsten

Landsdækkende tilbud

 

 

Klub for efterladte til Parkinson

 

Klubben er opstået spontant sidste år med initiativ fra et medlem på Sjælland, der mistede sin mand, og tæller nu 9 medlemmer. 8 kvinder og 1 mand, heraf 7 fra Sjælland 2 fra Fyn og Jylland . Vi mødes af og til og tager ud på forskellige ture / rejser og oplevelser .

 

Værdien af at have ligestillede i samme situation er stor. Især når man som pårørende til Parkinson har været gennem, til tider meget lange og svære forløb, er det godt at finde forståelse i den svære tid der kommer efter dødsfaldet.

 

Det er målet, at der kan opstå mere lokale klubber rundt i landet i lighed med pårørendegrupper.

 

Henvendelse til:

Lise Arnecke, Drejet 1, 5610 Assens,

telf. 2946 2114,

mail: lisephyllis@gmail.com

 

 

Støt Parkinsonforeningen Kreds Fyn - Sparekassen Fyn-Sjælland Reg. nr.: 0828 Konto nr.: 770299