Aktiviteter

Som medlem af parkinsonforeningen kan du gøre brug af kredsforeningens lokale støttetilbud i form af deltagelse i en Pårørendegruppe eller få besøg fra Besøgsgruppen i Odense.


Tilsvarende kan du gøre brug af landsforeningens rådgivningstilbud (Parkinsonlinjen og Rådgivningsteamet) og de landsdækkende netværksgrupper ENE og Kornblomsten.


  • Rådgivningsteam

  • Støt Parkinsonforeningen Kreds Fyn  -  Sparekassen Fyn-Sjælland   Reg. nr.: 0828   Konto nr.: 770299