Aktiviteter

Som medlem af parkinsonforeningen kan du gøre brug af kredsforeningens lokale støttetilbud i form af deltagelse i en Pårørendegruppe eller få besøg fra Besøgsgruppen i Odense.

 

Tilsvarende kan du gøre brug af landsforeningens rådgivningstilbud (Parkinsonlinjen og Rådgivningsteamet) og de landsdækkende netværksgrupper ENE og Kornblomsten.

 

 

 

Støt Parkinsonforeningen Kreds Fyn - Sparekassen Fyn-Sjælland Reg. nr.: 0828 Konto nr.: 770299