Parkinson Post

 

 

Parkinson Post er Kredsforeningens medlemsblad, der udkommer 4 gange årligt:

- februar

- maj

- august

- november

 

Parkinson Post redigeres efter retningslinjer udstukket af kredsbestyrelsen.

 

 

 

Hvis du har indlæg, du ønsker trykt i bladet kan de sendes til Parkinsonpostens redaktør, Karin Thomsen på denne email:

 

parkinsonpost@gmail.com

 

Støt Parkinsonforeningen Kreds Fyn - Sparekassen Fyn-Sjælland Reg. nr.: 0828 Konto nr.: 770299