Parkinson PostParkinson Post er Kredsforeningens medlemsblad, der udkommer 4 gange årligt:

- februar

- maj

- august

- november


Parkinson Post redigeres efter retningslinjer udstukket af kredsbestyrelsen.
Hvis du har indlæg, du ønsker trykt i bladet kan de sendes til Parkinsonpostens redaktør, Karin Thomsen på denne email:


parkinsonpost@gmail.com


Støt Parkinsonforeningen Kreds Fyn  -  Sparekassen Fyn-Sjælland   Reg. nr.: 0828   Konto nr.: 770299