Rehabilitering på Montebello

Rehabilitering på Montebello

Montebello ligger i Spanien og er en del af Region Hovedstadens tilbud til patienter fra hele landet med behov for genoptræning og klimabehandling. Det er udelukkende hospitalslæger, speciallæger eller praktiserende læger, der kan ansøge om et Montebelloophold til en patient.


Hvem kan henvises til Montebello?


Patienter med behov for 3 ugers intensiv genoptræning, som ikke skønnes at kunne genoptrænes i det sædvanlige ambulante regi


Patienter der kan følge holdtræning


Patienter med specielle behov kan ikke modtages på Montebello, men bør i stedet henvises til andre genoptræningstilbud


Herudover gælder:


Følgende parkinsonpatienter kan henvises til Montebello:


Nydiagnosticerede parkinsonpatienter i stadie 1 og 2. Uden ortostatisme, kognitive og psykiske problematikker. Velreguleret medicinsk behandlet uden svingninger i døgnrytme. Patienter efter DBS operation modtages ligeledes. Patienter der allerede har indgået i lignede træningstilbud modtages ikke.


Læse mere på Parkinsonforeningens hjemmeside eller på Montebellos hjemmeside