Patientorganisationer mv.

Organisation

Hjemmeside

Evt. beskrivelse

DanModis

Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser

- er et selskab for læger og andre i sundhedssektoren med interesse for bevægeforstyrrelser. Et selskab hvor institutioner, organisationer, fonde og virksomheder kan optages som støttemedlemmer. Selskabet blev stiftet i 1998.


Danske Patienter

Danske Patienter er paraplyorganisation for patient- og pårørendeforeninger i Danmark. Organisationen taler således patienternes og de pårørendes sag over for beslutningstagere og offentlighed.


DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

DUKH yder gratis rådgivning om handicapkompenserende ydelser i sager mellem en borger og typisk en kommune. Vi er uvildige og tager derfor hverken parti for borgeren eller myndigheden, ligesom vi ikke kan fungere som bisidder eller partsrepræsentant.


Støt Parkinsonforeningen Kreds Fyn  -  Sparekassen Fyn-Sjælland   Reg. nr.: 0828   Konto nr.: 770299