Bestyrelsen

NB: 
Som følge af corona-epidemien var det ikke muligt at gennemføre generalforsamlingen i 2020 som planlagt. Der blev derfor - med tilslutning fra landsforeningen - på bestyrelsesmøde d 8. september 2020 besluttet at forlænge valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne med et år, idet dog formandsposten, intern revisor og revisorsuppleant, jvf vedtægterne SKAL på valg i ulige år.

Christian Ditlev Reventlow

Formand for Kredsbestyrelsen

Medlem af Hovedbestyrelse og Forretningsudv.
          -       
Handicaprådet i Svendborg

          -       Forretningsudvalg, DH Svendborg

          -       Ankestyrelsen (beskikket)


Adresse:

   

Telefon:

Email:


Valgperiode: 2017 og 2018 

                     2019 og 2020
        

Løgeskov 76

5771 Stenstrup

2967 5724

cdreventlow@parkinsonfyn.dk

Ellen S. Munkholm

Kasserer

Medlem af Hovedbestyrelsen


Adresse:     


Telefon:       


Email: Valgperiode: 2015 og 2016

2017 og 2018 

2019, 2020 og 2021   


Søparken 15

5260 Odense S

6615 1376

2148 1375

ellen.munkholm@gmail.com

Eva Poppen

Bestyrelsesmedlem


Adresse:     


Telefon:       

Email: Valgperiode: 2018, 2019 og 2020Stavangerparken 9

5400 Bogense

2548 8070

nyboder2012@gmail.com

Peder Uhd

Bestyrelsesmedlem


Adresse:     


Telefon:       

Email:Valgperiode: 2019, 2020 og 2021         


Mellemvej 3
5750 Ringe

2016 1476

pu@dtmconsult.dk

Erik Nielsen

Næstformand

Suppleant i Handicaprådet i Middelfart

Adresse:     


Telefon:       

Email: 


Valgperiode: 2017 og 2018 

                     2019, 2020 og 2021    


Teglgårdsparken 42A

5500 Middelfart

2158 9949

eriksteennielsen@gmail.com

Gitte Hindhede

UDTRÅDT af bestyrelsenAdresse:     


Telefon:       

Email:
Valgperiode: 2017 og 2018

                     2019 og 2020Rebekka Hedegaard Correll

Bestyrelsesmedlem


Adresse:     


Telefon:       

Email: Valgperiode: 2018, 2019 og 2020Over Hollufvej 34

5220 Odense SØ

4086 8903

rebekka.correll@hotmail.com

Jette G. Andersen

1. Suppleant - indtrådt i bestyrelsen ved Gitte Hindhedes ophørAdresse:  
  


Telefon:       

Email:
Valgt som suppleant: I hvert fald siden 2015 

Senest forlænget administrativt for 2020     


Kappelvænget 16,

5620 Glamsbjerg


6177 5620

jetteguntherandersen@gmail.com