Medlemsmøde med Per Borghammer

Medlemsmøde på OUH

Medlemsmøde den 2. Maj 2018 med Per Borghammer.


Den 2. Maj 2018 havde vi et - synes jeg selv - forrygende foredrag ved overlæge Per Borghammer fra Aarhus. Desværre har vi ikke de meget spændende plancher, men såfremt I har lyst til at læse noget om, hvad Per Borghammer fortalte om, vil jeg opfordre jer til at læse denne artikel på Videnskab.dk https://videnskab.dk/krop-sundhed/parkinsons-sygdom-kan-starte-i-maven. I denne artikel refereres hovedparten af Per Borghammers oplæg.


Der er dog eet meget spændende punkt, som ikke er refereret. Det er oplysningen om, at een af de aktuelle teorier, om hvornår Parkinson starter, antyder at mennesket så at sige er født med anlæg for Parkinson. Der er - muligvis - tale om en normal biologisk reaktion, som så - af een eller anden grund (formentlig flere) - kommer i ubalance og dermed fremtræder som en sygelig funktion. Så en væsentlig del af forskningen går på at identificere, hvad er det for sygdomsmekanismer - formentlig i tarmen - der gør, at en normal biologisk funktion udvikler sig sygeligt og dermed i voksenlivet viser sig som Parkinson.


En anden, meget interessant og lovende oplysning var, at der - i forhold til behandling af Alzheimers sygdom - er sådanne fremskridt, at der er håb om at man kan, om ikke kurere sygdommen, så i hvert fald stoppe sygdommens udvikling OG at - såfremt det viser sig at kunne holde i praksis - så er det nærliggende at tro, at de mekanismer, man har fundet der virker i forhold til Alzheimer også vil virke i forhold til Parkinson. Det handler om, at man fokuserer på mekanismer, der kan stoppe alpha-synuclein i at klumpe sammen, hvilket jo er een af de kritiske punkter for udviklingen af Parkinsons sygdom. Men som altid - det vil tage år endnu før dette er omsat til resultater, der kan virke i forhold til den enkelte parkinsonpatient.


Alt i alt et meget spændende foredrag og så er Per Borghammer en glimrende formidler, så vi syntes vi næsten forstod disse meget svære sammenhænge.


Chr. Reventlow