Besogsgruppe i Odense

Besøgsgruppe i Odense

Ophør af besøgsgruppen i Odense


På kredsbestyrelsens møde i april måned 2018 blev fremtiden for besøgsgruppen i Odense drøftet. Besøgsgruppen, der blev oprettet på initiativ af Niels Nielsen har gennem en del år aflagt besøg til enkeltpersoner med parkinson, der havde ønske og behov for besøg.


Niels Nielsen virkede de første år som igangsætter og koordinator, men oplyste tidligere på året, at han ikke ønskede at fortsætte hermed og da der ikke har vist sig nogen andre, der har været villige til at overtage denne funktion - og da der i øvrigt har været meget sparsom interesse og opbakning til ordningen traf besty- relsen beslutning om at lade ordningen ophøre.


Ikke længere aktuel tekst. Aktiviteten er ophørt:


Har du Parkinson? - og har du ønske om at tale med andre, der også har Parkinson?


At tale med ligestillede kan somme tider være hjælpsomt.


I Odense-området er der mulighed for, at alle parkinsonpatienter, der ønske og behov herfor kan få besøg af andre parkinsonpatienter.


Formålet med besøg kan være

at bryde dagligdagen for den enkelte,

at fungere som mulighed for aflastning i forhold til ægtefælle/pårørende og

at styrke det sociale samvær for den parkinsonramte.


Indhold i besøgene kan fx bestå af hyggesnak, kortspil, evt. gå ture, aflastning af partner / pårørende, men som udgangspunkt forventes deltagerne ikke at indgå i fysisk eller praktisk bistand.

 Som udgangspunkt forventes det, at man går på besøg parvis – der vil dog, efter behov og ønske være mulighed dels for individuelle besøg samt også mulighed for at flere går ud sammen fx for at danne mulighed for 4-mands kortspil.


Hvis du har lyst til at høre mere om ordningen – enten som frivillig besøgsven eller få besøg så kontakt Niels Nielsen, tlf. 2386 6452 mail nnnielsnn@gmail.com